מוצרים

CARVER AIPA 'STING' 30.75" - "קארבר אייפה סטינג 30.75

₪1,570.00

CARVER HOBO 32.5" - קארבר הובו 32.5״

₪1,470.00

CARVER SUPER SNAPPER 28" - קארבר סופר סנאפר 28"

₪1,470.00

CARVER SUPER SURFER 32" - קארבר סופר סרפר 32"

₪1,470.00

CARVER TRITON ASTRAL 29" - קארבר טרייטון אסטרל 29״

₪1,190.00₪990.00

CARVER TRITON PRISMAL 32" - קארבר טרייטון פריזמל 32"

₪1,190.00₪990.00

CARVER TRITON SIGNAL 31" - קארבר טרייטון סיגנל 31"

₪1,190.00₪990.00

CARVER TRITON SPECTRAL 30" - קארבר טרייטון ספקטרל 30"

₪1,190.00₪990.00

בסיס לציר cx ⁩

₪60.00
חזור למעלה