• הודעת ביטול בגין דמי תשלום למחנה \ קייטנה תחשב ככזו באם תימסר בדוא''ל ל info@kookint.co.il , למועדון הגלישה,  ותיכנס לתוקף באופן מיידי עם קבלתה. הודעת ביטול כזו שתשלח באופן אחר, בהודעת טקסט בטלפון הנייד לא תחשב הודעת ביטול כדין.
  • הרשמה לקייטנה, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. במקרה כזה, מגיע החזר הסכום ששולם בניכוי דמי ביטול עד 5% או 100 ש''ח, הנמוך מביניהם. במידה והתשלום התבצע באשראי, יחויב הלקוח בעמלת ביטול אשראי בסך 2% נוספים.
  • חניך המבטל את השתתפותו מסיבה רפואית חייב להודיע על כך לנציג מועדון הגלישה, לשלוח אישור רפואי למייל
  • info@kookint.co.il  עם ציון שם החניך והפעילות אליה הוא רשום. אישור רפואי, נושא תאריך של יום תחילת הפעילות, שיתקבל עד תום יום הפעילות הראשון. במקרה כזה יאפשר המפעיל, שינוי מועד הפעילות, לתאריך עתידי אחר באותה החופשה, או בקייטנה שתתבצע בחופשה אחרת באותה השנה האזרחית.
  • אם יתבצע ביטול ובמידה והחניך קיבל חבילת שי במעמד ההרשמה לפעילות (בד"כ לייקרה ו \ או כובע), יחזיר החניך את המוצרים באריזתם המקורים ובתנאי שלא נעשה בהם כל שימוש ולא ישלם אליהם. במידה ונעשה בהם שימוש, או נפתחו מאריזתם המקורית, או לא הוחזרו מסיבה כל שהיא, יחויב החניך בעלותם המלאה
  • ביטול השתתפות חניך במהלך המחנה מכל סיבה שהיא, לרבות פינוי רפואי, אירוע משמעתי, לא יזכה בהחזר כספי כלשהו.
  • ידוע לי שבמקרה של כוח עליון כגון: מלחמה, שביתה כללית, פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם בשליטת מועדון הגלישה והיא תבטל את הפעילות באופן מלא או חלקי בהתאם לנסיבות ולאילוצים, אני מוותר מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.