צירים

ציר CX

₪500.00

ציר C7

₪600.00

ציר C2

₪250.00

ALL IN ONE - גלגלים ECO 70 + ציר CX

₪1,539.00₪1,290.00
₪1,539.00₪1,290.00

ALL IN ONE - גלגלים ECO 70 + ציר C7

₪1,639.00₪1,390.00
₪1,639.00₪1,390.00

ALL IN ONE - גלגלים ECO 69 +ציר CX

₪1,539.00₪1,290.00
₪1,539.00₪1,290.00

ALL IN ONE - גלגלים MAG 70 + ציר C7

₪1,639.00₪1,390.00
₪1,639.00₪1,390.00
חזור למעלה