כצ'ופר נוסף,וכמזכרת, אנו מצלמים את כל המשתתפים במהלך הפעילות. תמונות אלו יועלו לאתר האינטרנט ועמודי הסושיאל שלנו. השימוש בתמונות יעשה באופן שלא יפגע בצנעת הפרט! אני מצהיר בזאת כי אני מאפשר להשתמש בתמונות וקטעי ווידאו, של בני \ בתי, אשר יצולמו במהלך הפעילות הגלישה למטרות פרסום לרבות הצגתן באתר האינטרנט של בית הספר לגלישה ועמודי סושיאל (אינסטגרם פייסבוק …)