kookint

אנחנו נמצאים בקניון M הדרך, קומה שנייה, בבית חירות

גם אצלנו הכל התחיל מחלום.
חלום להכיר לישראל את קארבר ואת כל מוצרי הגלישה הטובים בעולם.
משנת 2012 אנחנו פועלים למען כל הרוכבים והגולשים בארץ ובעולם.
המסר שלנו ב Kookint הוא – Start Now תתחילו, ולא משנה איפה, כי כל חלום דורש אומץ, נחישות והתמדה. כולנו יכולים – רק צריך להתחיל .

חזור למעלה