מוצרים

CARVER AIPA 'STING' 30.75" - "קארבר אייפה סטינג 30.75

₪1,570.00

CARVER HOBO 32.5" - קארבר הובו 32.5״

₪1,470.00

CARVER SUPER SNAPPER 28" - קארבר סופר סנאפר 28"

₪1,470.00

CARVER SUPER SURFER 32" - קארבר סופר סרפר 32"

₪1,470.00

קארבר בוסטר USA 30.75״ - CARVER USA BOOSTER 30.75"

₪1,670.00

קארבר גרין רום 33.75"

₪1,470.00

קארבר לוסט היידרה 29״ - CARVER LOST HYDRA 29"

₪1,470.00

קארבר לוסט קוויבר קילר 32״ - CARVER LOST QUIVER KILLER 32"

₪1,470.00

קארבר לוסט רד ריפר 31״ - CARVER LOST RAD RIPPER 31"

₪1,470.00
חזור למעלה