V-12

3,500

זמינות: במלאי

בדגם זה הנקודה הרחבה בגלשן עברה מעט קדימה בעוד
קיצור הדגם  מאפשר דחיפה ואחיזה טובה יותר בגל.
הטייל קיבל עיצוב כמו בדגם האפקס בעוד שהחרטום רחב במעט מדגם
.הסקרקרוו. הרוקר נמוך יחסית באזור החרטום והעיצוב מעודן באזור החרבות.

מעמד חרבות: שלוש, ארבע, חמש

עיצוב טייל: סקווש, ראונד, סוואלו

דגמים

5’7 ” x 18 1/4″ x 2 3/16″

5’8 ” x 18 1/2″ x 2 1/4″

5’9 ” x 18 5/8″ x 2 5/16″

5’10 ” x 18 3/4″ x 2 3/8″

5’11 ” x 18 7/8″ x 2 3/8″

6’0″ x 19″ x 2 7/16″

6’1″ x 19 1/4″ x 2 1/2″

6’2″ x 19 1/2″ x 2 9/16″