Slayer Deck פרו לייט גריפ

גריפ Slayer

Slayer all 3

  • גריפ בעל 3 חלקים שניתן לפצל
  • מיקרו דוט
  • אורך 300 מ”מ, רוחב 300 מ”מ
  • גובה הקיק 28 מ”מ
  • אורך הקשת 180 מ”מ, גובה הקשת 5 מ”מ, רוחב54 מ”מ

Micro Dot logo