Jason Harris גריפ פרו-לייט

גריפ Jason Harris Pro

Jason Harris all 4

  • גריפ בעל 3 חלקים שניתן לפצל
  • מיקרו דוט
  • אורך 300 מ”מ, רוחב 290 מ”מ
  • גובה הקיק 28 מ”מ
  • אורך הקשת 160 מ”מ, גובה הקשת 6 מ”מ, רוחב הקשת 5 מ”מ