Icon Diamond Deck פרו לייט גריפ

גריפ Icon Diamond

Icon Diamond all 4

  • גריפ בעל 5 חלקים שניתן לפצל
  • פירמידה מפוצלת
  • אורך 300 מ”מ, רוחב 295 מ”מ
  • גובה הקיק 25 מ”מ
  • אורך הקשת 150 מ”מ, גובה הקשת 5 מ”מ

Split pyramid logo