Basic Arch pad פרו לייט גריפ

גריפ Basic Arch

  • גריפ בעל 3 חלקים שניתן לפצל
  • פירמידה מפוצלת
  • אורך 370 מ”מ, רוחב 305 מ”מ
  • גובה הקיק 23 מ”מ
  • אורך הקשת 178 מ”מ, גובה הקשת 5 מ”מ