radial_1_large

גלגלי 65 מ”מ ראונס האוס

גלגלי ה65 מ”מ ראונד האוס בעלי שילוב מושלם של יכולת אחיזה וגלישה.  הרכות של הגלגלים (78 איי) מאפשרת אחיזה במשטח הרכיבה ברמה גבוהה מאוד, בנוסף לכך, הקצוות המעוגלים של הגלגלים מאפשרים התנתקות קלה מהאחיזה על ידי תאוצה קלה ופניות ראדיקליות.

מערכת הלאגרים המרכזית בגלגל מאפשרת לך לסובב את הגלגלים ולהאריך ת חיי הלאגר הטיפוסיים.

קטגוריה: .